Hall of Famers Historie Vrouwenijshockey Kampioenen

Geschiedenis van het nationaal mannenteam tot 1980 is een fragment uit het hoofdstuk ’50 jaar NIJB - 292 interlands’ uit het Jubileumboek 50 jaar NIJB dat is gepubliceerd in 1984 en uitgegeven door Veko Verkaart, Amsterdam. Auteur is de Brabantse sportjournalist Ton van Esch. Hij staat niet op de kaft of het titelblad vermeld, maar wordt wel genoemd in het voorwoord van de toenmalige NIJB-voorzitter Fred Schweers. Bij het schrijven van ’50 jaar NIJB - 292 interlands’ heeft Van Esch gebruik gemaakt van door Jacques Herijgers verzameld historisch materiaal (en van de daarop gebaseerde statistieken). Het deel van het hoofdstuk dat de periode na 1979 behandelt, is hier weggelaten. Ook in het hier gepubliceerde fragment is een (klein) aantal korte passages weggelaten en op een enkel punt is de tekst aangepast. Van Esch heeft toestemming verleend voor publicatie van dit fragment op deze website.