Hall of Famers Historie Vrouwenijshockey Kampioenen
1935 WK D NL

In 1934 kreeg Nederland zijn eerste kunstijsbaan. Die lag aan de Amsterdamse Linnaeusstraat bij de gasfabriek. Op 6 september 1934 ontstond de Nederlandse IJshockey Bond. Jhr. P. J. Boogaert werd de eerste voorzitter. Zijn opvolger was mr. J. A. C. Bierenbroodspot, die tal van jaren de scepter zwaaide voor hij de voorzittershamer overdroeg aan de heer B. W. Oosthoek, die weer werd opgevolgd door de heer F. H. Schweers. De N.IJ.B. heeft dus in 39 jaar maar vier voorzitters gehad, wat niet veel is, want organisatorisch was het Nederlandse ijshockeyleven zeer roerig. Er zijn helaas wel enkele officials geweest, die meer aan hun clubs dachten dan aan het nationale belang. IJshockey bloeide in de dertiger jaren. Verenigingen als de A.Y.H.C. in Amsterdam, het Haagse H.H.Y.C. (onderafdeling van de bekende landhockeyclub) en T.Y.S.C. in Tilburg werden populair. Spelers als Kappie Taconis, Piet van Heeswijk, Felix de Jong, Hans en Jan Gerritsen, Co Klotz, Jan Suurbeek, Dick Benjamins, Bob v. d. Stok, Thijs Cohen Tervaert, Sjoerd van Marle, Rein Everwijn, Huip Dupon, en in Tilburg de gebroeders Koster en de tegenwoordige, actieve, N.IJ.B.-secretaris Joop van Rijswijk maakten goede vorderingen met behulp van Canadese leermeesters als Pete Griffin, Sunny Mooney, Kirby, Chase, die ook een goede bokser was, McWilliams. En met grote steun van Hans Bruck, de directeur van de kunstijsbaan in Amsterdam, die helaas tijdens de oorlog in een concentratiekamp om het leven zou komen. De Nederlanders leerden snel. In 1935, een jaar na de oprichting van de Nederlandse IJshockey Bond, werd al deelgenomen aan de wereldkampioenschappen te Davos. De Oranjeploeg verloor toen maar met 4-0 van de Europese kampioen Zwitserland, dat in zijn 'Ni-Sturm' - Bibi Torriani, Hans en Pic Cattini - een van de beste voorhoedes ter wereld had. De Nederlanders kwamen toen ook niet met lege handen naar huis. Zij wonnen de Fair PÏay Cup. In 1939 verloor Nederland in de laatste seconde van Italië, won van Finland en verloor maar met 8-0 van Canada, dat in die tijd meestal met zo'n twintig goals verschil zegevierde. De Trail Smoke Eaters waren de Canadese vertegenwoordigers en hun coach schreeuwde herhaaldelijk: 'Boys, get organised,' want de Nederlanders wisten door hun felle spel de ploeg van de wereldkampioenen te desorganiseren.

(Foto: Spelmoment WK Davos 1935 - Duitsland-Nederland 5-0 (22-1-1935)
Rechts voor Chris van de Mandele in gevecht met een Duitse speler. Rechtsachter volgt Henk Maas.)