Hall of Famers Historie Vrouwenijshockey Kampioenen
NHL coryfee Andy Bathgate toont Frans Henrichs een noviteit; een gebogen stick (1965)
NHL coryfee Andy Bathgate toont Frans Henrichs een noviteit; een gebogen stick (1965)

​’GE­CON­TROLEERDE WAANZIN!’ Zo noemde een van mijn HBS-ler­aren het ijshock­ey, toen hij het in 1938 voor het eerst zag. Maar… nu, meer dan der­tig jaar lat­er, gaat er ​‘s win­ters geen week voor­bij of hij zit bij een wed­stri­jd te kijken.

Verantwoording
Deze rubriek is een weergave van het hoofdstuk 'Verbluffend kijkspel' uit het boek 'Frans Henrichs over ijshockey' uit 1973. Een enkele passage is weggelaten. Voor publicatie van het fragment uit 'Frans Henrichs over ijshockey' op deze website hebben de erven Frans Henrichs toestemming verleend.